Sponsringspolicy

På Fastbit AB har vi ett tydligt uppdrag. Det är att vara till nytta och glädje för alla invånare i våra ägarkommuner. Det är vi bland annat genom att arbeta med sponsring. Sponsring är också ett sätt för oss att stärka kommuninnevånarnas positiva associationer med Fastbit AB med vårt varumärke Openbit.

Merparten av vårt sponsringssamarbete ska stödja och öka möjligheten till fritidsaktiviteter inom kultur och idrott för barn och ungdomar i vårt verksamhetsområde.

Med vår sponsring vill vi, förutom att bidra med ekonomiskt stöd, även vara personligt engagerade och delta för att genomföra aktiviteter tillsammans med de föreningar vi sponsrar.

VILKA VI SPONSRAR

Vi sponsrar föreningar som är verksamma i våra ägares fibernät, för närvarande Skara Energi AB, och som bedriver lokalt förankrad verksamhet med aktiv barn- och ungdomsverksamhet.

Vi har också som ambition att stödja enstaka samhälls- eller kulturevenemang som syftar till att främja en aktiv kommun. Evenemang vi sponsrar ska också långsiktigt bidra till en positiv bild av Fastbit AB med vårt varumärke Openbit.

Fastbit AB sponsrar elitidrott i begränsad omfattning. Sponsring bygger på nära samarbete. Vi har höga krav på att föreningen aktivt arbetar för att skapa en positiv bild av Fastbit AB.

VILKA VI INTE SPONSRAR

Vi sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer.

Vi sponsrar inte heller aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller skada vår miljö, exempelvis föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering eller rasism.

Vi sponsrar inte organisationer med inriktning på välgörenhet.

HUR VI SPONSRAR

Vårt sponsorarbete bygger på samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer. I nära dialog med respektive samarbetsparter definierar vi ett konkret innehåll i sponsringen. Mervärden för oss är att vi är föreningens/medlemmarnas leverantör av bredbandstjänster och att vårt varumärke finns med i föreningens marknadsföring.

HUR DU ANSÖKER SPONSRING

Använd ansökningsformuläret HÄR