Personal

JOHAN BYSTEDT

VD

SOFIA ALMGREN

Ekonomiansvarig

DANIEL PETTERSSON

Marknadsansvarig

SANNA ANDERSSON

Marknad

TOMMY BRANDER

Systemansvarig

MÅRTEN SONDÉN

Driftansvarig

WILLIAM NILSSON

Marknad