Integritetspolicy

Så här behandlar Fastbit dina personuppgifter

Så här behandlar Fastbit dina personuppgifter

Fastbits behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär att vi skyddar dina personuppgifter med de åtgärder som krävs enligt lag och alltid värnar om din integritet. Vill du veta vilka uppgifter vi har sparade om dig har du alltid rätt att kontakta oss. För att du på ett enklare och bättre sätt ska förstå hur vi behandlar dina personuppgifter har vi tagit fram denna integritetspolicy, Vill du ha ytterligare information om personuppgiftshanteringen besök Datainspektionens hemsida.

Fastbit AB och dess varumärken har genom avtal med er gett möjlighet att tillsammans med det lokala stadsnätsbolaget ansluta till stadsnätet. Genom att göra detta ingår vi ett avtalsförhållande vilket gör att vi kommer behöva behandla dina personuppgifter. Även när du använder dig av några av våra tjänster från vår hemsida lagras personuppgifter om dig. Uppgifter som sparas och behandlas är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post och elektroniska adresser. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, hantera och administrera beställningar och felanmälningar samt andra supportärenden, för att kontakta dig, för underlag till fakturering och bokföring, utveckling av tjänster, som underlag i analyser och statistik samt för information och marknadsföring.

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra personuppgiftsbiträden om detta krävs i samband med att du gjort en beställning av en tjänst eller produkt. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS.

Uppgifterna vi har registrerade kommer ifrån dig som registrerad, från folkbokföringsregistret och från stadsnätägaren där du bor. Lämnar du som registrerad ej ut dina uppgifter kommer vi inte kunna registrera dig som kund hos oss och du kan då inte heller beställa några tjänster från oss.

Fastbit AB skyddar dina personuppgifter med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder, allt för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Alla känsliga uppgifter krypteras för att förhindra att obehörig och för riktigheten hos informationen.

Vi strävar efter att alla uppgifter och information som vi behandlar skall vara korrekt, så även de personuppgifter som vi samlar in. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på telefon 010-211 70 60 eller mail info@fastbit.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Notera att det kan finnas länkar på vår hemsida som leder till andra webbplatser, på dessa sidor kan andra regler för integritetsskydd gälla än vad som angivits i denna integritetspolicy.