Webbguide (förklaringar)

LAN

LAN är en förkortning av Local Area Network som betyder lokalt nätverk, vilket kan beskrivas som att man kopplar samman två, tre eller flera datorer.

WAN

WAN är en förkortning av Wide Area Network som betyder "större" nätverk, vilket kan beskrivas som Fastbits nät. Det är också under WAN interfacet i din router som du ställer hur du vill att routern skall arbeta ut mot Fastbits nät om du nu använder dig utav en router.

VPN

VPN är en förkortning av Viritual Privat Network som betyder virtuellt privat nätverk, vilket kan beskrivas som att man kopplar ihop flera datorer som är utplacerade på olika platser i kommunen, regionen, landet eller någonstans i världen. För att kunna göra detta behöver man fasta IP-adresser. VPN-tunnel används för att ex kunna jobba hemifrån, då skapar man en uppkoppling mot arbetsplatsens nätverk, detta kan göras med hjälp av ett program eller om man har en webbaserad arbetsplats som ligger på en server.

WIZ

WIZ är en förkortning av wizard som kan betyda trolla. När man skall konfigurera sin egen router kan det vara lämpligt att leta efter ett alternativ i menyerna som heter wizard, man kan då upptäcka att det inte är så krångligt att ställa in sin egen router då den hjälper till och guidar dig rätt i djungeln av inställningar.

FAQ

FAQ är den förkortning av Frequently Asked Questions som du skall leta efter om du söker svar på frågor. Den betyder alltså "vanliga frågor" eller "återkommande ställda frågor".

VCI / VPI

VCI / VPI dyker ofta upp när du skall konfigurera en router med inbyggt ADSL modem, detta beskriver hur ett ADSL modem skall kommunicera med ADSL stationen, standard för detta skall vara VCI=35 och VPI=8.

Router

Router är en enhet som dirigerar yttre IP-adresser mot interna IP-adresser i ditt egna lokala nätverk.

Brandvägg

Brandvägg är en enhet som förhindrar att viss datatrafik kan ta sig inåt mot ditt nätverk, en sådan finns oftast som standard i dagens operativsystem.

POP3

POP3-server är en server där din inkommande e-post hamnar innan du hämtar hem den med ditt e-post program.

SMTP

SMTP-server är en server som hanterar utgående e-post. Kan du inte skicka din post men du kan ta emot post kan det vara så att din utgående SMTP-adress är felaktig. Hos oss är utgående SMTP-adress: smtp.fastbit.se.

TCP/IP

TCP/IP är ett protokoll som används när man hämtar och skickar information på Internet, denna typ av protokoll ställer man in i sin nätverksanslutning för att få sin dator att kunna kommunicera ut mot nätet. Är IP adressen felaktigt inställd finns det ingen möjlighet att kunna ta sig ut på nätet.

Nätverkskabel

Nätverkskabel är en kabel som finns i olika utföranden, ofta kallad TP-kabel...

1394

1394 anslutning är en annan form av höghastighetsanslutning som egentligen heter Firewire, förekommer oftast på nyare datorer och används inte till bredbandsuppkopplingar utan mer för bild och filöverföring från exempelvis en digitalkamera till en dator.

RJ 45

RJ 45 är namnet på kontakten som finns i änden på en nätverkskabel.

Nätverkskort

Nätverkskort är en enhet som gör det möjligt att kommunicera med andra datorer, servrar, routrar med mera, detta med hjälp av olika protokoll som ex TCP/IP. Nätverkskort krävs för att kunna få en bredbandsuppkoppling.

Ethernetport

Ethernetport är namnet på porten som sitter på din dator och som du ansluter din nätverkskabel till.

Duplex

Duplex beskriver hur en tjänst levereras.

Kontakta oss

Vad gäller ärendet?Namn: *

E-post: *

Telefon: *

Adress:

Avslutas från datum:

Meddelande