Planerat avbrott i Falköping 2022-09-27 00:01 – 00:30

Fastbit aviserar om planerat avbrott om ca 5 min under utsatt tid: 2022-09-27 00:01 – 00:30.
Falköping: Berör företagskunder med fast IP-adress samt transmissionstjänster. Enskild information har skickat via epost och/eller brev.

Kontakta oss