Information om Kabel-TV hos Fastbit 2021-10-21

2021-10-21 byter Teracom sändningsteknik för ett antal kanaler via marknätet, vilket gör att standardkanalerna för SVT och TV4 försvinner, och ersätts med SVT och TV4 i HD-format.
Om det blir svart i rutan detta datum behöver du som tittar på de fria digitala kanalerna hos Fastbit göra ny kanalsökning.
Utför gärna kanalsökningen över DVB-C (Kabel) om du har denna möjlighet i din TV-apparat. Du får i förekommande fall tillbaka TV6 i HD utan programkort (beroende på din utrustning).
Mer information och vid hjälp med kanalsökning/ominstallation av de fria kanalerna kontakta Teracom Samhällsnäts kundservice.

Kontakta oss