Hitta "första jacket"

För att anslutningen skall fungera korrekt krävs att
ADSL-modemet ansluts till bostadens första telefonjack.

Detta är det jack som är placerat först på den inkommande teleledningen. Oftast sitter detta jack i hallen eller i köket.

Detta jack skall bryta kopplingstonen till övriga jack, vilket innebär att om man lyfter telefonluren som sitter i det första jacket skall det inte finnas någon kopplingston i de övriga telefonerna.

Om det finns annan utrustning kopplad till bostadens första telefonjack är det viktigt att splittern placeras först i jacket och din telefon utanpå denna.

Sitter inte ditt förstajack vid datorn?

Tänk på att inte förlänga förstajacket med en vanlig tele-förlängningssladd. Detta kan göra att anslutningen till telestationen försämras eller inte fungerar alls. Använd istället en nätverkssladd för att förlänga anslutningen till datorn. Jacken måste vara kaskadkopplade enligt illustration nedan.

Behöver du hjälp med att flytta första jacket? (fast pris 950:-)
Kontakta Telia på telefon 90 200.

Hitta ADSL jack

Kontakta oss

Vad gäller ärendet?Namn: *

E-post: *

Telefon: *

Adress:

Avslutas från datum:

Meddelande