Företag Transmission

De väl utbyggda stadsnäten är kärnan i vårt nät. Dessa nät tillsammans med Västgötaringen, som binder ihop stadsnäten, ger Dig som användare en säker och kostnadseffektiv transmissionstjänst. Vare sig ni är ett företag med få etableringsställen eller ett av regionens största så har Fastbit en tjänst för Er. Om Ert behov är att knyta samman kontor vilka är utspridda geografiskt med en säker och snabb förbindelse har vi en lösning för Er.

TILLÄGGSTJÄNSTER - TRE TYPER AV SERVICENIVÅER

Servicenivå:Tider för felanmälan:Felavhjälpning påbörjad:Felavhjälpning avslutad:
1 (standard)Dygnet runt alla dagarSnarast möjligt arbetsdagar 8.00-18.00Inom 8 timmar arbetsdagar 8.00-18.00
2Dygnet runt alla dagarInom 8 timmar dygnet runt alla dagarInom 12 timmar dygnet runt alla dagar
3Dygnet runt alla dagarInom 4 timmar dygnet runt alla dagarInom 8 timmar dygnet runt alla dagar

OM TJÄNSTEN

Bandbredd per överlämningspunkt:Gränssnitt:
2 Mbit/sV.35
2 Mbit/sG.703
34 Mbit/sG.703
45 Mbit/sG.703
10 Mbit/s (TCP/IP)Ethernet
100 Mbit/s (TCP/IP)Ethernet
155 Mbit/s (TCP/IP)STM 1 optisk
Kontakta oss