Företag Regional Transmission

Fastbit AB kan genom samarbetet Västlänk erbjuda regionala förbindelser till över 1 000 000 privatkunder och över 60 000 företag i Västra Götaland. Västlänk är ett nät med hög kapacitet och möjliggör stabila punkt till punkt förbindelser för dig som vill knyta ihop geografiskt skilda kontor eller vill nå en större marknad med dina tjänster.

Västlänk är ett samarbete mellan 19 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närheten till kunden ställer höga krav på service och kvalité. Med Västlänk förbinder vi våra stadsnät för att skapa en regional IT-infrastruktur med hög kapacitet och tillgänglighet till nytta för myndigheter, offentlig sektor, näringsliv och hushåll i Västra Götaland. Västlänk skapar förutsättningar för små, lokala tjänsteleverantörer inom regionen att nå en större marknad. Att göra affärer med Västlänk innebär att kunden får alla stadsnätets fördelar och hela regionnätets möjligheter!

Broschyr om samarbetet Västlänk i PDF-format, klicka här.

Produktbeskrivning för Fastbit AB's Regionala transmission via Västlänk, klicka här.

För mer information kontakta Jonas Lind jonas.lind@fastbit.se telefon 020 - 37 38 00

Kontakta oss