Om Fastbit

Fastbit AB bildades hösten 2001 och har sedan dess levererat bredbandstjänster i många olika varianter, bland annat genom radiokommunikation och via kopparnät. Idag är det dock i stort sett endast i fibernät leverans av bredbandstjänster sker. Huvudkontoret i Skara har 7 tillsvidareanställningar samt 2 visstidsanställningar (2019). Anställningarna innefattar Kundtjänst, Försäljning, Leveranskoordinering, Marknad, Produktutveckling samt VD. Support för Fastbits tjänster är Göliska samt Datakompisen.

Fastbit ägs av Lidköpings Kommun och Skara Energi AB. För nätägarna bedriver Fastbit försäljning och marknadsföring av fiberanslutningar och tjänster. Fastbit äger varumärket Openbit, vilket är namnet för det Öppna Stadsnätet. I Openbit finns ett flertal tjänsteleverantörer som bedriver försäljning av bredbandstjänster på lika villkor. Fastbit är det lokala alternativet av tjänsteleverantörer i Openbit.

 

Styrelsen i Fastbit till 2023

Göran Kjörk - Ordförande

Patrik Grönlund - Ledamot

Martin Torildsson - Ledamot

Kenneth Svensson - Ledamot

Irena Rodic - Suppleant

Pähr Nyström - Suppleant

Bengt Ericson - Suppleant

Björn Sahlgren - Suppleant

 

 

Kontakta oss