Om Fastbit

Fastbit AB bildades hösten 2001 och har sedan dess levererat bredbandstjänster i många olika varianter, bland annat genom radiokommunikation och via kopparnät. Idag är det dock i stort sett endast i fibernät leverans av bredbandstjänster sker. Huvudkontoret i Skara har 7 tillsvidareanställningar samt 2 visstidsanställningar (2019). Anställningarna innefattar Kundtjänst, Försäljning, Leveranskoordinering, Marknad, Produktutveckling samt VD. Support för Fastbits tjänster är Göliska samt Datakompisen.

Fastbit ägs av Lidköpings Kommun och Skara Energi AB. För nätägarna bedriver Fastbit försäljning och marknadsföring av fiberanslutningar och tjänster. Fastbit äger varumärket Openbit, vilket är namnet för det Öppna Stadsnätet. I Openbit finns ett flertal tjänsteleverantörer som bedriver försäljning av bredbandstjänster på lika villkor. Fastbit är det lokala alternativet av tjänsteleverantörer i Openbit.

Våra värdeord

Respektfulla

Hos Fastbit bemöter vi varandra, kunder, samarbetsparter och samhället med respekt. Vi uppträder professionellt, tilltalar varandra i vänlig ton och visar omtanke för alla omkring oss. I en omgivning där vi känner oss trygga och stöttar varandra, kan vi växa och vara med och bidra positivt till affärsverksamheten. Medarbetarna är ständiga representanter för vårt företag, och med vår passion, glädje och agerande påverkar vi inte bara oss som individer utan också Fastbit som varumärke.

Engagerade

Vi lever och arbetar efter övertygelsen att kunden ska sättas i första rummet. Vi vill vara tillgängliga, tydliga samt uppfattas som leverantören som är känd för att ta hand om sina kunder. För oss är ärlighet och transparens en självklar del i vår profilering och dialog. Vi lyssnar in och bemöter våra kunder med vänlighet, engagemang och omtanke.

Nytänkande

Vi är stolta över att kontinuerligt arbeta i framåtanda och med drivkraft. Detta gör oss till en modern leverantör som ligger i ständig utveckling. Nytänkandet genomsyrar hela vår affärsverksamhet från ledning till den enskilda medarbetaren. Vi inkluderar alla medarbetare i vårt visionsarbete och lägger stor vikt vid deltagande och engagemang i förbättringsprojekt.

Ansvarsfulla

Fastbit är en pålitlig arbetsgivare, leverantör och kund som inger förtroende. Detta är ansvar Fastbit vill att våra medarbetare ska förvalta på bästa sätt, och visa att det tas på största allvar. Vi är även övertygade om att det är viktigt att våga delegera ut ansvar till våra medarbetare och visa att personalen har företagets fulla förtroende att förvalta ansvaret.

Styrelsen i Fastbit till 2023

Göran Kjörk - Ordförande

Patrik Grönlund - Ledamot

Martin Torildsson - Ledamot

Kenneth Svensson - Ledamot

Bengt Ericson - Ledamot

Kent Folkesson - Ledamot

Irena Rodic - Suppleant

Pähr Nyström - Suppleant

Mehari Tesfai - Suppleant

Björn Sahlgren - Suppleant

 

 

 

 

Kontakta oss